نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU6ASK1 باینری U6

G892U Binary U6 COMBINATION FA70 G892USQU6ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J810Y ورژن J810YDXU5ASK1 باینری U5

J810Y Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J810YDXU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASK5 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU3ASK6 باینری U3

A205F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU3ASK6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU2ASK2 باینری U2

A3050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASL1

T545 COMBINATION FAC FA90 T545XXU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T547U ورژن T547UUEU1ASL1

T547U COMBINATION FAC FA90 T547UUEU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU7ASK1 باینری U7

S337TL Binary U7 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU7ASK1

 


 

R800 COMBINATION-FT40_R800XXU1ASL2

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASL2

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASL2

 


 

R825U COMBINATION-FT40_R825USQU1ASL2

R825U COMBINATION FT40 R825USQU1ASL2

 


 

R830 COMBINATION-FT40_R830XXU1ASL2

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R835U ورژن R835USQU1ASL2

R835U COMBINATION FT40 R835USQU1ASL2

 


 

N976U USERDATA_ATT_N976USQU1ASL3

N976U USERDATA ATT N976USQU1ASL3

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3CSK1 اندروید 9.0

N960U N960USQS3CSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DSK6 اندروید 9.0

N950U N950USQS7DSK6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSK3 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS7CSK4 اندروید 9.0

G965F G965FXXS7CSK4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSK3 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXS7CSK4 اندروید 9.0

G960F G960FXXS7CSK4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G570F ورژن G570FXXS2CSH1 اندروید 8.0

G570F G570FXXS2CSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UES2ASK1 اندروید 9.0

F900U1 F900U1UES2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU2ASKB اندروید 9.0

F900F F900FXXU2ASKB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ASK8 اندروید 9.0

A205U A205USQU3ASK8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3BSKO اندروید 10

G973F G973FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3BSKO اندروید 10

G975F G975FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3BSKO اندروید 10

G970F G970FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3BSKO اندروید 10

G970F G970FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3BSKO اندروید 10

G975F G975FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3BSKO اندروید 10

G973F G973FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1355
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A600P ورژن A600PVPU5ASK1 باینری U5

A600P Binary U5 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600U ورژن A600UUES4BSK1 باینری S4

A600U Binary S4 COMBINATION FAC FA80 A600UUES4BSK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337U ورژن J337UUES4BSK1

J337U COMBINATION FAC FA80 J337UUES4BSK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU6ASK1 باینری U6

J737A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU6ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J415F ورژن J415FXXU5ASK1 باینری U5

J415F Binary U5 COMBINATION FAC FA81 J415FXXU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU3ASL1 باینری U3

M205F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU2ASK1 باینری U2

T387AA Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T387AAUCU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T927A ورژن T927AUCU4ASK1 باینری U4

T927A Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ASK1 باینری U3

A205U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205USQU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU3ASL1 باینری U3

A3051 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU2ASK1 باینری U2

F9000 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASK3

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASK2 باینری U3

G975F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU3ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASK2

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU2ASK2 باینری U2

N970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N970USQU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASK1

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASK1

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASK1 باینری U2

N976Q Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976QXXU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2ASK2 باینری U2

N976V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976VVRU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASK2

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASK2

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASK1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ W2020 ورژن W2020ZCU1ASK5

W2020 COMBINATION FAC FA90 W2020ZCU1ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASK8

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASK8

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL1

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU7ASL1 باینری U7

J727T Binary U7 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU7ASL1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867R4 ورژن T867R4TYS2ASK1 اندروید 9.0

T867R4 T867R4TYS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T395 ورژن T395JXU5CSJ1 اندروید 9.0

T395 T395JXU5CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS7BSK1 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS7BSK1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL3 اندروید 10

N976U N976USQU1ASL3 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES2ASK2 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UES2ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2ASK2 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UES2ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU7DSK4 اندروید 9.0

N950U N950USQU7DSK4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M205F ورژن M205FDDS3BSK2 اندروید 9.0

M205F M205FDDS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2BSKA اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES2BSKA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSKA اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSKA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSKA اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSKA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU6DSK9 اندروید 9.0

G950F G950FXXU6DSK9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU2ASK1 اندروید 9.0

F900U F900USQU2ASK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A720F ورژن A720FXXU9CSK3 اندروید 8.0

A720F A720FXXU9CSK3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600U ورژن A600UUES4BSK1 اندروید 9.0

A600U A600UUES4BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASKJ اندروید 10

A515F A515FXXU1ASKJ Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES3ASK1 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES3ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS3ASK3 اندروید 9.0

A505U A505USQS3ASK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU3ASK3 اندروید 9.0

A305F A305FDDU3ASK3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU2ASK2 باینری U2

M307F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 M307FXXU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU1ASK1

M307F COMBINATION FAC FA90 M307FXXU1ASK1

 


 

کامنبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASK5 باینری U4

A705FN Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU4ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ASK4 باینری U2

A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ASK4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G955F ورژن G955FXXU6ASK1 باینری U6

G955F Binary U6 COMBINATION FA70 G955FXXU6ASK1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRS1ASK2 اندروید 9.0

T727V T727VVRS1ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ R500 ورژن R500XXU1ASK2

R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASK6

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ASK6

 


 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ASK1 باینری U2

T867V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU4ASK3 باینری U4

A7050 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU4ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASK3 باینری U3

A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASK2 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU4ASK1 باینری U4

A102U Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A102USQU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N960U ورژن N960USQU3ASJ1 باینری U3

N960U Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960USQU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU6ASK2 باینری U6

J337T Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU6ASK2

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T590 ورژن T590XXU3BSJ1 اندروید 9.0

T590 T590XXU3BSJ1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDS2ASJ1 اندروید 9.0

S506DL S506DLUDS2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDS2ASJ1 اندروید 9.0

S205DL S205DLUDS2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDS2ASJ1 اندروید 9.0

S102DL S102DLUDS2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BSK4

R830 R830XXU1BSK4 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BSK4

R820 R820XXU1BSK4 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASK7 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASK7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727R4 ورژن J727R4TYS2BSJ1 اندروید 8.1

J727R4 J727R4TYS2BSJ1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS6ASK2 اندروید 8.0

J337T J337TUVS6ASK2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSJ9 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSJ9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSJ9 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSJ9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU6DSJ6 اندروید 9.0

G955U G955USQU6DSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU6DSJ6 اندروید 9.0

G950U G950USQU6DSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS2ASK1 اندروید 9.0

F900F F900FXXS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSCCSK3 اندروید 8.0

A520F A520FXXSCCSK3 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVS4BSK1 اندروید 9.0

T837T T837TUVS4BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPS2BSK1 اندروید 9.0

T597P T597PVPS2BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASJ3 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UEU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS8BSK1 اندروید 9.0

J337A J337AUCS8BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSIW اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSIW Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSIW اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSIW Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS4ASK2 اندروید 9.0

A102U A102USQS4ASK2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G955F ورژن G955FXXU5ASF1 باینری U5

G955F Binary U5 COMBINATION FA70 G955FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU8ASK1 باینری U8

N950F Binary U8 COMBINATION FA71 N950FXXU8ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU7ASK1 باینری U7

G960U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G960USQU7ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU7ASK1 باینری U7

G960U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G960USQU7ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU7ASK1 باینری U7

G965U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G965USQU7ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU6ASJ2 باینری U6

G9600 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU6ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU6ASJ2 باینری U6

G9650 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU6ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU4ASK1 باینری u4

J610F Binary u4 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU4ASJ2 باینری U4

N960F Binary U4 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU4ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU4ASK1 باینری U4

T837V Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T837VVRU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU5ASK1 باینری U5

A105G Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU4ASJ1 باینری U4

A105G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU4ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASK6 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASK6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASK5 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASK4

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASK4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU3ASK1 باینری U3

A305G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASK3 باینری U3

A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASK1 باینری U2

A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASK1 باینری U3

A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASJ1 باینری U3

A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU2ASK1 باینری U2

F900F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ASK1 باینری U2

T865 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T865XXU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASK5

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ J701F ورژن J701FXXU7ASH2 باینری U7

J701F Binary U7 COMBINATION OLB FA70 J701FXXU7ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASK2

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASK2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASJ3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASK1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASK1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T510 ورژن T510XXS2ASK1 اندروید 9.0

T510 T510XXS2ASK1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU2ASJC اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU2ASJC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU5CSK2 اندروید 9.0

J530F J530FXWU5CSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU5BSK6 اندروید 9.0

J415F J415FXXU5BSK6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUS8ASK1 اندروید 8.0

J337AZT J337AZTUS8ASK1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS8ASK1 اندروید 8.0

J336AZ J336AZTUS8ASK1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J250F ورژن J250FXXU2ASK1 اندروید 7.1.1

J250F J250FXXU2ASK1 Android 7.1.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSJ7 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSJ7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSJ6 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSJ6 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSJ7 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSJ7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPUACSJ3 اندروید 8.0

G935P G935PVPUACSJ3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPUACSJ3 اندروید 8.0

G930P G930PVPUACSJ3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQU5CSJ4 اندروید 9.0

G892U G892USQU5CSJ4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FDDS1CSI1 اندروید 8.1

G610F G610FDDS1CSI1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUU5BSJ4 اندروید 9.0

A600AZ A600AZTUU5BSJ4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1396
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R835U ورژن R835USQU1ASK2

R835U COMBINATION FT40 R835USQU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASK2

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R825U ورژن R825USQU1ASK2

R825U COMBINATION FT40 R825USQU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASK2

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASK1

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASK1

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ASK1

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASK1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASK1

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASK1

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASK1

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU3ASK2 باینری U3

A260G Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU3ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASK1

T540 COMBINATION FAC FA90 T540XXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900D - SCV44 ورژن SCV44KDU1ASJ1

SC V44 F900D COMBINATION FAC FA90 SCV44KDU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU3ASK1 باینری U3

P205 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 P205DXU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASJ1 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU3ASK1 باینری U3

A705GM Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASK3 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASK4 باینری U2

A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASK4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASK1

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASK1

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505W ورژن A505WVLU3ASJ1 باینری U3

A505W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505WVLU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU4ASK1 باینری U4

A505G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU3ASK1 باینری U3

A305F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G935F ورژن G935FXXU6ASH2 باینری U6

G935F Binary U6 COMBINATION FA60 G935FXXU6ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXS2ASK1 اندروید 9.0

T865 T865XXS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T515 ورژن T515XXS3ASJ5 اندروید 9.0

T515 T515XXS3ASJ5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387P ورژن T387PVPU1BSJ4 اندروید 9.0

T387P T387PVPU1BSJ4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES3CSJ1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES3CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3CSJ2 اندروید 9.0

N960U N960USQS3CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3CSJ1 اندروید 9.0

N960U N960USQS3CSJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU3ASJM اندروید 9.0

G977U G977UUCU3ASJM Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVS3ASJK اندروید 9.0

G977T G977TUVS3ASJK Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSIX اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSIX Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASK1 اندروید 9.0

G975F G975FXXU3ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSIX اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSIX Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSIW اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSIW Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASK1 اندروید 9.0

G973F G973FXXU3ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSIX اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSIX Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3ASK1 اندروید 9.0

G970F G970FXXU3ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7CSJ4 اندروید 9.0

G965U G965USQU7CSJ4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU7CSK1 اندروید 9.0

G965F G965FXXU7CSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7CSJ4 اندروید 9.0

G960U G960USQU7CSJ4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7CSK1 اندروید 9.0

G960F G960FXXU7CSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASJ4 اندروید 9.0

F900U F900USQU1ASJ4 Android 9 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVU2BSI4 اندروید 9.0

A600T1 A600T1UVU2BSI4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVU2BSI4 اندروید 9.0

A600T A600TUVU2BSI4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCU5BSJ3 اندروید 9.0

A600A A600AUCU5BSJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDS3ASK6 اندروید 9.0

A505F A505FDDS3ASK6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A205F ورژن A205FXXU2ASJ1 اندروید 9.0

A205F A205FXXU2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1409
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU0ASK2

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU0ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASJ3

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASJ3

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASJ3

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU3ASJ1 باینری U3

T515 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 T515XXU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2ASJ3 باینری U2

N976V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976VVRU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASJ3 باینری U2

N976Q Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976QXXU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU2ASJ3 باینری U2

N975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N975USQU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU2ASJ3 باینری U2

N970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N970USQU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASJ1

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASK2

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A707F ورژن A707FDDU1ASK1

A707F COMBINATION FAC FA90 A707FDDU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASJ2

A705U COMBINATION FAC FA90 A705USQU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU3ASK1 باینری U3

A505F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASK3

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASK3

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASK3

 


 

کامبینیشن سانسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASK3 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سانسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASK2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASK2

 


 

کامبینیشن سانسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASK1

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU3ASK1 باینری U3

A205F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU5ASK1 باینری U5

J260AZ Binary U5 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU5ASK1 باینری U5

J260A Binary U5 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU4ASJ1 باینری U4

A750GN Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU4ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU3ASK1 باینری U3

A750FN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU3ASK1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASJ3 اندروید 9.0

T867V T867VVRU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T860 ورژن T860XXS1ASK1 اندروید 9.0

T860 T860XXS1ASK1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS6BSJ1 اندروید 8.1

S737TL S737TLUDS6BSJ1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASK1 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASK1 اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU1ASJ1 اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU1ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS5BSJ1 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS5BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU5BSJ1 اندروید 9.0

J337R7 J337R7WWU5BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSJ1 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS5BSK1 اندروید 9.0

J260AZ J260AZTUS5BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCS5BSK1 اندروید 9.0

J260A J260AUCS5BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRS3ASJK اندروید 9.0

G977U G977UVRS3ASJK Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPS3ASJK اندروید 9.0

G977P G977PVPS3ASJK Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2BSIP اندروید 9.0

G975U G975USQU2BSIP Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2BSIP اندروید 9.0

G973U G973USQU2BSIP Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2BSIP اندروید 9.0

G970U G970USQU2BSIP Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FXWS1CSI1 اندروید 8.1

G610F G610FXWS1CSI1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASJ3 اندروید 9.0

A705U A705USQU1ASJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASJ2 اندروید 9.0

A505U A505USQU2ASJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505FN ورژن A505FNXXS2ASK1 اندروید 9.0

A505FN A505FNXXS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASI5 اندروید 8.1

A260F A260FXXU3ASI5 Android 8.1 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU7ASJ1 باینری U7

G960U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G960USQU7ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونتگ G965U ورژن G965USQU7ASJ1 باینری U7

G965U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G965USQU7ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU3ASI1 باینری U3

T837V Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T837VVRU3ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASJ1 باینری U3

A505U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505USQU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7070 ورژن A7070ZCU1ASJ1

A7070 COMBINATION FAC FA90 A7070ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU2ASJ2 باینری U2

G398FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASJ2

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASI2 باینری U2

S205DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU2ASI2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDS4BSJ1 اندروید 9.0

S367VL S367VLUDS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASI2 اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU2ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRS2ASJ8 اندروید 9.0

N976V N976VVRS2ASJ8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASJE اندروید 9.0

N976Q N976QXXU2ASJE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASJE اندروید 9.0

N976Q N976QXXU2ASJE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXS2ASJA اندروید 9.0

N976Q N976QXXS2ASJA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASJ3 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2ASJ8 اندروید 9.0

N975U N975USQS2ASJ8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXS1ASJG اندروید 9.0

N975F N975FXXS1ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2ASJ8 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UES2ASJ8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2ASJ8 اندروید 9.0

N970U N970USQS2ASJ8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXS1ASJG اندروید 9.0

N970F N970FXXS1ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXU4BSJ1 اندروید 9.0

J810F J810FJXU4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2BSIV اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES2BSIV Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSIV اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSIV Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXS3ASJG اندروید 9.0

G975F G975FXXS3ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSIV اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSIV Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSIV اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSIV Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXS3ASJG اندروید 9.0

G973F G973FXXS3ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSIV اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSIV Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSIV اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSIV Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXS3ASJG اندروید 9.0

G970F G970FXXS3ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7CSJ3 اندروید 9.0

G965U G965USQU7CSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7CSJ3 اندروید 9.0

G960U G960USQU7CSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYSACSJ1 اندروید 8.0

G935R4 G935R4TYSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWSACSJ1 اندروید 8.0

G930R7 G930R7WWSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWSACSJ1 اندروید 8.0

G930R6 G930R6WWSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSACSJ1 اندروید 8.0

G930R4 G930R4TYSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FXWS1CSI2 اندروید 8.1

G610F G610FXWS1CSI2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXS2ASJ5 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXS2ASJ5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES3ASJ3 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES3ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A207F ورژن A207FXXU1ASJ7 اندروید 9.0

A207F A207FXXU1ASJ7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U1 ورژن A102U1UEU2ASJ1 اندروید 9.0

A102U1 A102U1UEU2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینشن سامسونگ T547U ورژن T547UUEU1ASI4

T547U COMBINATION FAC FA90 T547UUEU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASJ1

S205DL COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ2

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASI6 باینری U3

G975F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU3ASI6

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASI5 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASI5 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASI4

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASJ1

F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7070 ورژن A7070ZCU1ASI5

A7070 COMBINATION FAC FA90 A7070ZCU1ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU3ASJ1 باینری U3

A102U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A102USQU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337W ورژن J337WVLU3ASI2 باینری U3

J337W Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337WVLU3ASI2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727R4 ورژن T727R4TYU1ASJ2 اندروید 9.0

T727R4 T727R4TYU1ASJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T547U ورژن T547UUEU1ASJ1 اندروید 9.0

T547U T547UUEU1ASJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ASI2 اندروید 9.0

T517P T517PVPU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRS4BSJ1 اندروید 8.0

T378V T378VVRS4BSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R835U ورژن R835USQU1ASI1

R835U R835USQU1ASI1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R825U ورژن R825USQU1ASI1

R825U R825USQU1ASI1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES2CSI3 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES2CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCS4BSJ1 اندروید 9.0

J260A J260AUCS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU2ASJ8 اندروید 9.0

G977P G977PVPU2ASJ8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASJD اندروید 9.0

G975F G975FXXU3ASJD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASJD اندروید 9.0

G973F G973FXXU3ASJD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3ASJD اندروید 9.0

G970F G970FXXU3ASJD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7CSJ2 اندروید 9.0

G965U G965USQU7CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSI5 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7CSJ2 اندروید 9.0

G960U G960USQU7CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSI5 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UES6DSJ1 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UES6DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UES6DSJ1 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UES6DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A920F ورژن A920FXXU2BSJ2 اندروید 9.0

A920F A920FXXU2BSJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ A705X ورژن A705XXXU1ASD4 اندروید 9.0

A705X A705XXXU1ASD4 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU1ASJ1 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU1ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1427
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()